תכן מכני

שירותי תכן מכני וייצור מכלולים וציפויים לכלל התעשיות והחברות בישראל ובחו"ל, תכן מכני למכלולים, מוצרים ומערכות משלב הקונספט וקבלת הדרישות מהלקוח SOW, ועד להטמעת המוצר בתחנת העבודה. למעשה העבודה תתחיל בפגישת הכרות ראשונית כולל הצגת הצורך והצגת דרישות. לאחר מכן קבלה ולימוד SOW, תכנון ראשוני, הצגת מבנה עקרוני, תכן מפורט, בניית מודלים תלת מימד, הגדרה ובחירת חומרים ותהליכי גימור, הכנת תיקיי ייצור הכוללים מודלים ושרטוטי ייצור מפורטים, שרטוטי הרכבה, "פיצוץ" ורשימת חלקים. כמו כן, פגישות עבודה שוטפות, PDR ו CDR , ייצור והרכבה, רישום מדריך משתמש, תיעוד תהליכי עבודה ומפרטים.

במקרה של דרישות להטמעה לייצור רפואי וחדרים נקיים, יעשה מחקר מקדים בשיתוף מלא של הלקוח הכולל ראיונות ומחקר יחד עם הצוותים הרלוונטים, פיתוח מוצרים רפואיים שיכלול תכנון ממשקים, הנדסת אנוש, עיצוב, שימושיות וארגונומיה, תאימות לתקנות, תכון עיצוב והתאמה לאתר בטא, עיצוב לבדיקות היתכנות, ניתוח סיכונים שלב א. תמיכה בניסויים ניתוח סיכונים שלב סופי, תעוד תהליכי עבודה, מפרט מוצר ומדריך משתמש.

 

דוח בדיקות חלקים מכניים

לאור המחויבות לייצור חלקים מותאמים אישית ללקוחות, וכדי להפוך את השירות לזמין, איכותי ויעיל, אנו משלימים את מגוון השירותיים בדוחות ביקורת שונים בדגש על מקרה בו מדובר בייצור ראשוני לתכנון חדש לפי צורך, נמליץ לבצע "First Article Inspection Report"  (FAIR) ‎זהו למעשה דוח בדיקות ליחידה ממנה חדשה (או יחידה מהמנה), על מנת להבטיח כי "המוצר" הנבחן עמד בכל דרישות הייצור, נהלי יצור, מפרטים, הוראות מיוחדות, בקרה ובחינה המוגדרים מראש, שהלקוח יוכל לקבל יחד עם משלוח החלקים. כמו כן אנו נספק תעודת תאימות (CofC) ואישורי חומר עבור כל הזמנת ייצור.

בתהליך FAIR בוחן סוקר ומתעד כל פרט, תהליך ומסמך, מזהה הן במוצר הפיזי והן ברשומות הייצור. ממצאי

הבחינה מתועדים בטפסים מיוחדים, להם מצורפים סימוכי ייצור כגון דוחות בדיקה, דפי נתונים וכדומה.

נושאים לבדיקה כוללים בין השאר: בקרת תצורה, שימוש בחומרים וחלקים על פי המפרטים, ביקורת מידות, ביקורת צורה ועיבוד סופי, יישום בדיקות, חליפיות/תחזוקתיות, סימונים ותויות, התאמה לדרישות טכניות, יישום דרישות הבקרה והביקורת בתהליך הייצור, הסמכת עובדים ודברים נוספים בהתאם לדרישה. הדוח למעשה יספק אימות מפורט לכך שכל הדרישות שצוינו בהדפסה של הלקוח מולאו באופן עקבי בייצור.    AS9102 – First Article Inspection Requirements .

מאחר ודוחות אלה דורשים הרבה יותר משאבים (זמן, כלי מדידה ואנשים), אנו מבקשים שדרישה זו תצוין ע"י הלקוח במסמך בקשה להצעת מחיר, RFQ ,כדי שנוכל לכלול את עלות הדוחות בשלב מוקדם.