בדיקות ובקרים

מערכות מדידה ובקרה עם יכולת איסוף, ניתוח מידע והצגת דוחות. שירות עבור קשת רחבה של צרכים ויישומים.

  • מדידות זרמים, מתחים, הספקים, מהירויות, אורביטלים ועוד
  • בדיקות מכאניות, מטלוגרפיות, ספקטרומטריה, NDE (מבנה אטומי של חומרים)
  • בדיקות איכות פני שטח, טופוגרפיה, גיאומטריה (צורה, מידות)
  • מדידות אופטיות (מדידות הספקים, הנחתה IL, רפלקציית אור חוזר BR ועוד)
  • בקרי PH , בקרי כלור, בקרי רעש, בקרי מוליכות, בקרי עכירות
  • בדיקות כימיות, הומוגניזציה, פיזור, אמולסיה ופינוי אוויר